لینک دانلود فایل(پایان نامه خورشد در قرآن کریم)

پایان نامه خورشد در قرآن کریم|لینک دانلود فایل|پی یو|41012309|تولد خورشید ، مرگ خورشید ، قرآن کریم ، رشته تربیت معلم
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پایان نامه خورشد در قرآن کریم آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تعریف موضوع............................................................................................................. 1

پیشینه تحقیق................................................................................................................ 1

سئوالهای اصلی تحقیق................................................................................................... 1

سئوالهای فرعی............................................................................................................. 1

اهمیت مسئله................................................................................................................ 2

فرضیه اصلی................................................................................................................. 2

فرضیه فرعی................................................................................................................. 2

روش تحقیق................................................................................................................. 2

محدودیتهای تحقیق....................................................................................................... 3

چكیده.......................................................................................................................... 3

مقدمه........................................................................................................................... 5

فصل اول: تفسیر علمی قرآن و دیدگاههای مختلف در مورد قرآن

تاریخچه اجمالی انطباق قرآن با علوم تجربی و اعجاز علمی............................................. 13

معنای اصطلاحی تفسیر علمی (انطباق قرآن با علوم تجربی)............................................. 13

پیشینه تاریخی تفسیر علمی در غرب.............................................................................. 14

پیشینه تاریخی تفسیر علمی در اسلام.............................................................................. 17

تفسیر علمی دریك قرن اخیر و علل گسترش آن............................................................. 20

ردیابی تفسیر علمی در تفاسیر شیعه و اهل سنت.............................................................. 26

انگیزه های روی آوری مفسران به علم گرایی افراطی........................................................ 28

جریان زیادی روی و میانه روی در تفسیر علمی و ویژگیهای آن....................................... 29

اقسام تفسیر علمی......................................................................................................... 30

الف: اقسام تفسیر براساس هدف مفسر............................................................................ 30

ب: اقسام تفسیر علمی از جهت شكل و شیوه.................................................................. 31

معیارهای تفسیر علمی معتبر........................................................................................... 35

آثار مثبت و منفی تفسیر علمی (بررسی دیدگاههای مخالفین و موافقین تفسیر علمی).......... 38

فصل دوم:خورشید در قرآن

نگاهی گذرا به تاریخچه مطالعات در مورد خورشید.......................................................... 42

بررسی آیات قرآن در مورد خورشید............................................................................... 44

بررسی نكات تفسیری در مورد آیات مربوط به خورشید................................................... 46

فصل سوم: خورشید: تولد ، حركت و مرگ

ساختمان و ویژگیهای خورشید....................................................................................... 70

حركت خورشید............................................................................................................ 81

چرخه زندگی خورشید (زیستگرد خورشید)..................................................................... 92

نتیجه كلی..................................................................................................................... 100

فهرست منابع................................................................................................................ 102


مطالب دیگر:
📎پاورپوینت فصل 9 علوم ششم ابتدایی مبحث الکتریسته📎پاورپوینت فصل 6 علوم ششم ابتدایی مبحث تنظیم هورمونی📎پاورپوینت آموزش تدریس مفهوم تقسیم📎پاورپوینت آموزش فصل 6 ریاضی ششم ابتدایی تناسب و درصد📎پاورپوینت آموزش کار و فناوری ششم ابتدایی📎پاورپوینت ساختمان زیگورات چغارزنبیل📎پاورپوینت آموزش تدریس علوم سوم دبستان - درس دوم مواد اطراف ما (1) 📎پاورپوینت آموزش تدریس معرفی اشکال هندسی📎پاورپوینت آموزش تدریس معرفی کسر📎پاورپوینت آموزش تدریس فصل پنجم علوم ، سوم دبستان - آب ماده ی با ارزش📎پاورپوینت آموزش تدریس علوم سوم دبستان - هر کدام جای خود ( 1) و ( 2)📎پاورپوینت آموزش تدریس علوم سوم دبستان - زندگی ما و آب📎پاورپوینت آموزش تدریس فصل یازدهم علوم - ببینید و بکارید📎پاورپوینت آموزش تدریس علوم سوم ابتدایی - گوناگونی گیاهان📎پاورپوینت آموزش تدریس علوم سوم ابتدایی - فصل دوم خوراکی ها📎پاورپوینت آموزش تدریس علوم سوم ابتدایی - فصل سوم مواد اطراف ما📎پاورپوینت آموزش تدریس آینه ها📎پاورپوینت آموزش علوم ششم ابتدایی مبحث برگ درختان📎پاورپوینت آموزش درس 1 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی مبحث دوستی📎پاورپوینت آموزش علوم ششم ابتدایی مبحث شگفتی های برگ📎پاورپوینت آزمایشگاه فارماکولوژی و سم شناسی📎پاورپوینت آموزش فصل 4 ریاضی ششم ابتدایی مبحث تقارن و دوران📎پاورپوینت آموزشی درس 11 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی مبحث اصفهان 📎پاورپوینت آموزشی درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم مبحث طلای سیاه📎پاورپوینت علوم هفتم ابتدایی مبحث آشنایی با میکروسکوپ و اجزای آن