لینک دانلود فایل(پایان نامه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران)

پایان نامه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران|لینک دانلود فایل|پی یو|41012315|بررسی رابطه بین هیجان خواهی ، جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پایان نامه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده.......................................... 1

فصل اول........................................ 2

مقدمه.......................................... 3

بیان مسئله..................................... 4

سوالهای تحقیق.................................... 6

موضوع تحقیق..................................... 6

فرضیه تحقیق..................................... 6

اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق........................ 6

تعریف اصطلاحات.................................. 7

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)................. 9

انگیزش......................................... 10

تظاهرات انگیزش................................. 11

هیجان.......................................... 13

هیجان به مثابه الگوهای پاسخ.................... 14

ابزار و بازشناسی هیجانها........................ 16

ابزار هیجان در چهره پاسخهای فطری............... 17

بازشناسی حالتهای هیجانی افراد بهنجار............ 18

پسخورانه حاصل از هیجانهای برانگیخته............. 19

بازشناسی حالتهای هیحان افرادی كه دچار آسیب مغزی شده اند 21

رابطه بین هیجان و انگیزش........................ 22

دیدگاهها و نظریه های هیجان..................... 23

1-نظریه جیمز لانگه.............................. 23

2- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت............... 24

3- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها........ 25

4- دیدگاه آرنولد: ارزیابی نخستین................. 25

5- دیدگاه لازاروس: ارزیابی نخستین................. 26

6- دیدگاه ونیر.................................. 28

7- فرضیه پسخورانه صورتی........................ 28

آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی.................. 30

8- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجانهای متمایز......... 31

9- دیدگاه دوسیستمی............................. 33

ویژگیهای افراد هیجان خواه ..................... 37

فرایندهای شناختی و هیجان خواهی.................. 38

ترجیحات شغل و نگرشها........................... 39

تفاوتهای فیزیولوژیكی............................ 39

رشد نقشهای جنسیتی............................... 41

الگویابی جنسیتی................................. 42

رشد الگویابی جنسیتی............................. 43

گرفتن رفتار الگویابی جنسیتی...................... 44

الگویابی جنسیتی از كجا شروع می‎شود؟.............. 45

فصل سوم........................................ 46

جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و مدل آماری... 47

فصل چهارم...................................... 49

محاسبات آماری و نتایج .......................... 50

فصل پنجم....................................... 51

خلاصه و نتیجه گیری............................... 52

محدودیت ها ..................................... 53

منابع ......................................... 54

پیوست(آزمون هیجان خواهی زاكرمن)................ 56

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل 1-2 برداشت لازاروس از هیجان به صورت یك فرایند... 27

شكل 2-2 شكل تركیب رویدادهای عصب شناختی در فرضیه پسخورانه صورت 29

شكل 4-2 شكل دیدگاه دوسیستمی هیجان.............. 36فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول هیجان اصلی ایزارد (شكل 3-2)............... 32

جدول محاسبات فصل چهارم.......................... 50


مطالب دیگر:
پاورپوینت مبانی مدیریت پیشرفتهپاورپوینت مبانی مدیریت ریسکآموزش و پرورش تطبیقی کشور آلمانآموزش و پرورش تطبیقی کشور فنلاندپاورپوینت مبانی مدیریت کلاسیکپاورپوینت مبانی مدیریت و رفتار سازمانیپاورپوینت مبانی مدیریت و سازمانی پاورپوینت مبانی معماری نرم افزارپاورپوینت مبانی منشاء فرهنگی مجتمع های زیستیپاورپوینت مبانی مواد آلی با نگرشی نوينپاورپوینت مبانی موتور جستجوپاورپوینت مبانی مهندسی اینترنتپاورپوینت مبانی مهندسی نرم افزارپاورپوینت مبانی نگارش مقالات علمیپاورپوینت مبانی و تحلیل شهر الکترونیکپاورپوینت مبانی و کاربرد رایانهپاورپوینت مباني و مدیریت فنّاوري اطلاعاتپاورپوینت مبانی و مفاهیم انسان‌شناسیپاورپوینت مبانی و مفاهیم بازاریابیپاورپوینت مبانی و مفاهیم برنامه ریزیپاورپوینت مبانی و مفاهیم حسابداری زیست محیطیپاورپوینت مبانی و مفاهیم دولت الکترونیکپاورپوینت مبانی و مفاهیم دینامیک پروازپاورپوینت مبانی و مفاهیم مدیریتپاورپوینت مبانی هوشمند سازی مدارس